Mini Marathon

Rajdamnern Mini Marathon ครั้งที่ 1

Posted on Updated on

📣 ประกาศยกเลิกการจัดงานวิ่ง Rajdamnern Mini Marathon ครั้งที่1

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 และเหตุการณ์ในปัจจุบัน จึงทำให้ทีมงาน Rajdamnern Mini Marathon ครั้งที่1 ไม่สามารถจัดกิจกรรมนี้ต่อไปได้จึงต้องกราบขออภัยเป็นอย่างยิ่ง

ทั้งนี้รายได้จากการสมัครหลังหักค่าใช้จ่ายยังคงไว้ซึ่งวัตถุประสงค์เดิม คือ สนับสนุนการศึกษาและการกีฬาของนักเรียน

โดยนักวิ่งที่สมัครร่วมกิจกรรมทุกท่านจะได้รับ
✔️ เสื้อ
✔️ เหรียญ
✔️ สิทธิพิเศษ สมาชิกลู่วิ่ง1ปี ณ ศูนย์กีฬาราชดำเนิน ( มูลค่า500บาท )

ผู้สมัครวิ่งสามารถส่งชื่อ , ที่อยู่ , เบอร์โทรศัพท์ มาที่ช่องทางดังต่อไปนี้ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 นี้ โดยทีมงานฯ จะทำการจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 31 ต.ค. 2563

Rajdamnern Mini Marathon

22 มีนาคม พ.ศ. 2563

เลื่อนงานเป็น 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

พร้อมเปิดรับสมัคร Online

20 มีนาคม – 6 พฤศจิกายน 2563ประกวดโลโก้ copy

เสื้อและเหรียญ

ประกาศเลื่อนรับเสื้องานวิ่ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่เชื้อของ COVID-19 เลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนด จะแจ้งกำหนดการใหม่อีกครั้งเมื่อสถานการณ์สงบแล้วค่ะ

ขอขอบคุณที่ยังคงร่วมวิ่งกับเรา

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน
 2. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน บุคคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการาชดำเนิน โรงเรียนชาตศึกษาและศูนย์กีฬาราชดำเนินใช้เวลาว่างในการออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพ พลานามัยที่ดี
 3. เพื่อเป็นทุนในการให้โอกาสและพัฒนานักเรียน สร้างอนาคตที่ดีให้กับกำลังสําคัญของชาติ
 4. เพื่อเป็นทุนสําหรับพัฒนานักเรียนที่สนใจในกีฬาได้เป็นนักกีฬาที่มีศักยภาพและสามารถสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติในอนาคต
 5. เพื่อสาธารณะกุศล

สถานที่จัดกิจกรรมและเส้นทางเดิน/วิ่ง

ศูนย์กีฬาราชดำเนิน  RSC Map

เส้นทางวิ่งพร้อมโลโก้

กำหนดวันจัดกิจกรรม

วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2563

04:00 น. เปิดงานการแข่งขัน
04:10 น. พิธีกรกล่าวรายงานกิจกรรม Start / Finish
04:20 น. กิจกรรมเต้นแอโรบิค อบอุ่นร่างกาย
04:30 น. กล่าวเปิดงาน
05:00 น. รายงานตัวนักวิ่งมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร เข้าจุดสตาร์ท
05:15 น. ปล่อยตัวนักวิ่งมินิมาราธอน 10 โลเมตร
05:30 น. ปล่อยตัวนักวิ่งฟันรัน 5 กิโลเมตร                                                                  07:00 น. คัดออฟ (Cutoff)
07:00 น. รายงานตัวรับรางวัล สำหรับผู้ที่ชนะ ทุกประเภทการแข่งขัน
พิธีมอบถ้วยรางวัล สำหรับผู้ที่ชนะ ทุกประเภทการแข่งขัน
09:00 น. ปิดงาน

เป้าหมาย

1,500 คน ( หากมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าที่กำหนดจะได้รับเฉพาะเสื้อและหมายเลข BIB เท่านั้น )

ประเภท

มินิมาราธอน 10 กิโลเมตร (1,000คน)

ฟันรัน 5 กิโลเมตร (500คน)

ค่าสมัคร

500 บาท ทุกระยะ

ขนาดเสื้อ

XS  รอบอก 34″

S  รอบอก 36″

M  รอบอก 38″

L  รอบอก 40″

XL  รอบอก 42″

2 XL  รอบอก 44″

3 XL  รอบอก 46″

ถ้วยรางวัล

 • มินิมาราธอน 10 กิโลเมตร

ถ้วยรางวัลจะได้รับสำหรับอันดับที่ 1 – 5 ในแต่ละประเภทอายุโดยแบ่ง ชายและหญิง ดังนี้

ชาย หญิง
ไม่เกิน 19 ปี ไม่เกิน 19 ปี
20-24 ปี 20-24 ปี
25-29 ปี 25-29 ปี
30-34 ปี 30-34 ปี
35-39 ปี 35-39 ปี
40-44 ปี 40-44 ปี
45-49 ปี 45-49 ปี
50-54 ปี 50-54 ปี
55-59 ปี 55-59 ปี
60-64 ปี 60 ปีเป็นต้นไป
65-69 ปี  
70 ปีเป็นต้นไป  
 • ฟันรัน 5 กิโลเมตร

ถ้วยรางวัลจะได้รับสำหรับอันดับที่ 1 – 5 ในแต่ละประเภทอายุโดยแบ่ง ชายและหญิง ดังนี้

ชาย หญิง
ไม่เกิน39ปี ไม่เกิน39ปี
40ปีเป็นต้นไป 40ปีเป็นต้นไป
 • แฟนตาซี ( รางวัลพิเศษ )

ถ้วยรางวัลแฟนตาซีมี 10 ถ้วย โดยมีคณะกรรมการเป็นคนลงคะแนน

 • ถ้วยรางวัลชมรมอันดับที่ 1-5 ทั้งนี้ ผู้สมัครวิ่งจะต้องระบุชื่อชมรมหรือชื่อกลุ่มในชื่อเดียวกัน                                                                                                                 ในกรณีศิษย์เก่า สามารถรวมตัวเป็นกลุ่มได้และระบุตรงชมรมด้วยชื่อรุ่น  ตัวอย่าง เป็นศิษย์เก่ารุ่นพิราบขาว ให้ระบุตรงชมรม ด้วยคำว่า ศิษย์เก่าเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน รุ่น พิราบขาว

กติกาการแข่งขัน

 • ผู้สมัครต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัครพร้อมทั้งแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงที่มี วัน-เดือน-ปีเกิด และรูปถ่ายติดอยู่ก่อนเข้ารับถ้วยรางวัล ทั้งนี้รุ่นอายุจะดูที่ปีเกิดเป็นหลัก
 • นักวิ่งต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์
 • นักวิ่งที่ต้องการได้รับการประกันอุบัติเหตุ ต้องกดยินยอมเปิดเผยข้อมูล จากนั้นเราจะส่ง link ข้อมูลเพื่อให้กรอกข้อมูล จากนั้นบริษัทประกันจะส่งอีเมล์เพื่อให้ท่านยืนยันการสมัครอีกครั้ง

บัญชี

***กรุณาชำระเงินก่อนทำการสมัคร***
(กรุณาระบุชื่อผู้สมัครในช่องหมายเหตุการทำรายการชำระเงิน)

วิธีการรับสมัคร

 1. สมัคร online ผ่าน ใบสมัคร กดเลย
 2. สมัครที่ศูนย์กีฬาราชดำเนิน, เทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน และโรงเรียนชาตศึกษา

qr-code

วิธีการส่งเสื้อและหมายเลข BIB

 1. รับด้วยตนเองที่ศูนย์กีฬาราชดำเนิน วันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2563 9.00 – 19.00 น.
 2. รับด้วยตนเองที่เทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน วันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.30 – 17.00 น. 
 3. จัดส่งทางไปรษณีย์ ( ค่าจัดส่ง 65 บาท/คน )

***ไม่มีการส่งมอบเสื้อ ณ วันจัดกิจกรรมในทุกกรณี***

Map to RSC
แผนที่มายังศูนย์กีฬาราชดำเนิน

กติกาการรับอุปกรณ์

 • กรณีรับ ณ ศูนย์กีฬาราชดำเนิน/วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน
  • รับด้วยตนเอง แสดงบัตรประชาชน พร้อมหลักฐานการสมัคร หรือ ใบตอบรับทางอีเมล์
  • รับแทนคนอื่น แสดงบัตรประชาชน พร้อมหลักฐานการสมัคร หรือ ใบตอบรับทางอีเมล์ ของผู้สมัครท่านนั้น
 • กรณีจัดส่ง สามารถสมัครเพื่อเลือกจัดส่งได้ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เท่านั้น

การประกันอุบัติเหตุ

ทางผู้จัดได้ร่วมกับ ซิกน่าประกันภัย ในการให้บริการประกันอุบัติเหตุ โดยผู้เข้าร่วมรายการจะต้องเข้าไปกรอกข้อมูลด้วยตนเองผ่านลิงค์นี้ https://access.amot.in.th/?affiliate=TWpBeE56WXo

ประกันอุบัติเหตุ

หมายเลขสอบถามข้อมูล

 • Line ID: rajdamnern.rsc
 • ศูนย์กีฬาราชดำเนิน 0-2448-1781
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน 0-2891-1610 ต่อ 0, 130, 114, 409
 • โรงเรียนชาตศึกษา 0-2466-2029