พัฒนากล้ามเนื้อ

ตารางโยคะวันเสาร์

Posted on Updated on

ตารางโยคะ วันเสาร์  2562

6 ก.ค. 62 ครูทิพย์ 16.00-17.00 น.

13 ก.ค. 62 ครูหนึ่ง 18.00-19.00 น.

20 ก.ค. 62 ครูทิพย์ 16.00-17.00 น.

27 ก.ค. 62 ครูหนึ่ง 18.00-19.00 น.


3 ส.ค. 62 ครูทิพย์ 16.00-17.00 น.

10 ส.ค. 62 ครูหนึ่ง 18.00-19.00 น.

17 ส.ค. 62 ครูทิพย์ 16.00-17.00 น.

24 ส.ค. 62 ครูหนึ่ง 18.00-19.00 น.

31 ส.ค. 62 ครูทิพย์ 16.00-17.00 น.


7 ก.ย. 62 ครูหนึ่ง 18.00-19.00 น.

14 ก.ย. 62 ครูทิพย์ 16.00-17.00 น.

21 ก.ย. 62 ครูหนึ่ง 18.00-19.00 น.

28 ก.ย. ครูทิพย์ 16.00-17.00 น.

โยคะ_๑๘๑๒๑๓_0006

 

สอนว่ายน้ำที่ศูนย์กีฬาราชดำเนิน RajdamnernSportComplex โทร. 0-2448-1781-2

Posted on Updated on

This slideshow requires JavaScript.

เรียนว่ายน้ำกับครูผู้สอน

ฝึกได้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับการเป็นนักกีฬา

 • คอร์สเรียนว่ายน้ำ

คอร์สละ 10 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง ระยะเวลาเรียนไม่เกิน 3 เดือนต่อคอร์ส

 • คอร์สเด็ก คนละ 2,000   บาท    (กลุ่มละไม่เกิน 4 คน)
 • คอร์สผู้ใหญ่ คนละ 2,200   บาท   (กลุ่มละไม่เกิน 4 คน เรียนรวมกับเด็ก)
 • คอร์สเดี่ยวเด็ก คนละ 3,500    บาท
 • คอร์สเดี่ยวผู้ใหญ่ คนละ 3,700     บาท
 • คอร์สคู่เด็ก คู่ละ   6,000   บาท
 • คอร์สคู่ผู้ใหญ่ คู่ละ   6,500   บาท

 

 • ขั้นตอนการสมัคร

1. นัดหมายเวลาเรียนกับครูผู้สอนโดยตรง

 • ครูฟัก (ญ)       089-146-3955
 • ครูเชษฐ์          086-787-4582
 • ครูเอิร์น           061-549-8744
 • ครูใหญ่           083-887-0032

2. เมื่อนัดหมายแล้วให้ชำระเงินที่ได้ที่ประชาสัมพันธ์ศูนย์กีฬาราชดำเนิน  โทรศัพท์     0-2448-1781-2

 

Website: http://www.rajdamnern.wordpress.com/about

FB fanpage:  RajdamnernSportComplex ศูนย์กีฬาราชดำเนิน

Call: 0-2448-1781-2

RajSportColor