เรียนว่ายน้ำ ที่ราชดำเนินสปอร์ตคอมเพล็กซ์ เพื่อความปลอดภัยของบุตรหลาน

Posted on Updated on

การว่ายน้ำเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการป้องกันภัยทางน้ำได้ในระดับหนึ่ง

และยังเป็นการออกกำลังกายที่ดี เคลื่อนไหวร่างกายได้ทุกส่วน

วันนี้ มาเรียนว่ายน้ำที่ราชดำเนินสปอร์ตคอมเพล็กซ์ได้ค่ะ โทร 0-2448-781-2

สามารถนัดเวลาเรียนได้

ค่าเรียน

เด็ก

กลุ่ม คอร์สละ 2,000 บาท 10 ครั้ง 10 ชั่วโมง

คู่ คู่ละ  6,000 บาท 10 ครั้ง 10 ชั่วโมง

เดี่ยว คนละ 3,500 บาท 10 ครั้ง 10 ชั๋วโมง

ผู้ใหญ่

คู่ คู่ละ 6,500 บาท 10 ครั้ง 10 ชั่วโมง

เดี่ยว คนละ 3,700 บาท 10 ครั้ง 10 ชั่วโมง

เรียนว่ายน้ำ

Facebook: RajdamnernSportComplex