Rajdamnern Mini Marathon ครั้งที่ 1

Posted on Updated on

📣 ประกาศยกเลิกการจัดงานวิ่ง Rajdamnern Mini Marathon ครั้งที่1

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 และเหตุการณ์ในปัจจุบัน จึงทำให้ทีมงาน Rajdamnern Mini Marathon ครั้งที่1 ไม่สามารถจัดกิจกรรมนี้ต่อไปได้จึงต้องกราบขออภัยเป็นอย่างยิ่ง

ทั้งนี้รายได้จากการสมัครหลังหักค่าใช้จ่ายยังคงไว้ซึ่งวัตถุประสงค์เดิม คือ สนับสนุนการศึกษาและการกีฬาของนักเรียน

โดยนักวิ่งที่สมัครร่วมกิจกรรมทุกท่านจะได้รับ
✔️ เสื้อ
✔️ เหรียญ
✔️ สิทธิพิเศษ สมาชิกลู่วิ่ง1ปี ณ ศูนย์กีฬาราชดำเนิน ( มูลค่า500บาท )

ผู้สมัครวิ่งสามารถส่งชื่อ , ที่อยู่ , เบอร์โทรศัพท์ มาที่ช่องทางดังต่อไปนี้ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 นี้ โดยทีมงานฯ จะทำการจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 31 ต.ค. 2563

Rajdamnern Mini Marathon

22 มีนาคม พ.ศ. 2563

เลื่อนงานเป็น 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

พร้อมเปิดรับสมัคร Online

20 มีนาคม – 6 พฤศจิกายน 2563ประกวดโลโก้ copy

เสื้อและเหรียญ

ประกาศเลื่อนรับเสื้องานวิ่ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่เชื้อของ COVID-19 เลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนด จะแจ้งกำหนดการใหม่อีกครั้งเมื่อสถานการณ์สงบแล้วค่ะ

ขอขอบคุณที่ยังคงร่วมวิ่งกับเรา

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน
 2. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน บุคคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการาชดำเนิน โรงเรียนชาตศึกษาและศูนย์กีฬาราชดำเนินใช้เวลาว่างในการออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพ พลานามัยที่ดี
 3. เพื่อเป็นทุนในการให้โอกาสและพัฒนานักเรียน สร้างอนาคตที่ดีให้กับกำลังสําคัญของชาติ
 4. เพื่อเป็นทุนสําหรับพัฒนานักเรียนที่สนใจในกีฬาได้เป็นนักกีฬาที่มีศักยภาพและสามารถสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติในอนาคต
 5. เพื่อสาธารณะกุศล

สถานที่จัดกิจกรรมและเส้นทางเดิน/วิ่ง

ศูนย์กีฬาราชดำเนิน  RSC Map

เส้นทางวิ่งพร้อมโลโก้

กำหนดวันจัดกิจกรรม

วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2563

04:00 น. เปิดงานการแข่งขัน
04:10 น. พิธีกรกล่าวรายงานกิจกรรม Start / Finish
04:20 น. กิจกรรมเต้นแอโรบิค อบอุ่นร่างกาย
04:30 น. กล่าวเปิดงาน
05:00 น. รายงานตัวนักวิ่งมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร เข้าจุดสตาร์ท
05:15 น. ปล่อยตัวนักวิ่งมินิมาราธอน 10 โลเมตร
05:30 น. ปล่อยตัวนักวิ่งฟันรัน 5 กิโลเมตร                                                                  07:00 น. คัดออฟ (Cutoff)
07:00 น. รายงานตัวรับรางวัล สำหรับผู้ที่ชนะ ทุกประเภทการแข่งขัน
พิธีมอบถ้วยรางวัล สำหรับผู้ที่ชนะ ทุกประเภทการแข่งขัน
09:00 น. ปิดงาน

เป้าหมาย

1,500 คน ( หากมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าที่กำหนดจะได้รับเฉพาะเสื้อและหมายเลข BIB เท่านั้น )

ประเภท

มินิมาราธอน 10 กิโลเมตร (1,000คน)

ฟันรัน 5 กิโลเมตร (500คน)

ค่าสมัคร

500 บาท ทุกระยะ

ขนาดเสื้อ

XS  รอบอก 34″

S  รอบอก 36″

M  รอบอก 38″

L  รอบอก 40″

XL  รอบอก 42″

2 XL  รอบอก 44″

3 XL  รอบอก 46″

ถ้วยรางวัล

 • มินิมาราธอน 10 กิโลเมตร

ถ้วยรางวัลจะได้รับสำหรับอันดับที่ 1 – 5 ในแต่ละประเภทอายุโดยแบ่ง ชายและหญิง ดังนี้

ชาย หญิง
ไม่เกิน 19 ปี ไม่เกิน 19 ปี
20-24 ปี 20-24 ปี
25-29 ปี 25-29 ปี
30-34 ปี 30-34 ปี
35-39 ปี 35-39 ปี
40-44 ปี 40-44 ปี
45-49 ปี 45-49 ปี
50-54 ปี 50-54 ปี
55-59 ปี 55-59 ปี
60-64 ปี 60 ปีเป็นต้นไป
65-69 ปี  
70 ปีเป็นต้นไป  
 • ฟันรัน 5 กิโลเมตร

ถ้วยรางวัลจะได้รับสำหรับอันดับที่ 1 – 5 ในแต่ละประเภทอายุโดยแบ่ง ชายและหญิง ดังนี้

ชาย หญิง
ไม่เกิน39ปี ไม่เกิน39ปี
40ปีเป็นต้นไป 40ปีเป็นต้นไป
 • แฟนตาซี ( รางวัลพิเศษ )

ถ้วยรางวัลแฟนตาซีมี 10 ถ้วย โดยมีคณะกรรมการเป็นคนลงคะแนน

 • ถ้วยรางวัลชมรมอันดับที่ 1-5 ทั้งนี้ ผู้สมัครวิ่งจะต้องระบุชื่อชมรมหรือชื่อกลุ่มในชื่อเดียวกัน                                                                                                                 ในกรณีศิษย์เก่า สามารถรวมตัวเป็นกลุ่มได้และระบุตรงชมรมด้วยชื่อรุ่น  ตัวอย่าง เป็นศิษย์เก่ารุ่นพิราบขาว ให้ระบุตรงชมรม ด้วยคำว่า ศิษย์เก่าเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน รุ่น พิราบขาว

กติกาการแข่งขัน

 • ผู้สมัครต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัครพร้อมทั้งแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงที่มี วัน-เดือน-ปีเกิด และรูปถ่ายติดอยู่ก่อนเข้ารับถ้วยรางวัล ทั้งนี้รุ่นอายุจะดูที่ปีเกิดเป็นหลัก
 • นักวิ่งต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์
 • นักวิ่งที่ต้องการได้รับการประกันอุบัติเหตุ ต้องกดยินยอมเปิดเผยข้อมูล จากนั้นเราจะส่ง link ข้อมูลเพื่อให้กรอกข้อมูล จากนั้นบริษัทประกันจะส่งอีเมล์เพื่อให้ท่านยืนยันการสมัครอีกครั้ง

บัญชี

***กรุณาชำระเงินก่อนทำการสมัคร***
(กรุณาระบุชื่อผู้สมัครในช่องหมายเหตุการทำรายการชำระเงิน)

วิธีการรับสมัคร

 1. สมัคร online ผ่าน ใบสมัคร กดเลย
 2. สมัครที่ศูนย์กีฬาราชดำเนิน, เทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน และโรงเรียนชาตศึกษา

qr-code

วิธีการส่งเสื้อและหมายเลข BIB

 1. รับด้วยตนเองที่ศูนย์กีฬาราชดำเนิน วันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2563 9.00 – 19.00 น.
 2. รับด้วยตนเองที่เทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน วันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.30 – 17.00 น. 
 3. จัดส่งทางไปรษณีย์ ( ค่าจัดส่ง 65 บาท/คน )

***ไม่มีการส่งมอบเสื้อ ณ วันจัดกิจกรรมในทุกกรณี***

Map to RSC
แผนที่มายังศูนย์กีฬาราชดำเนิน

กติกาการรับอุปกรณ์

 • กรณีรับ ณ ศูนย์กีฬาราชดำเนิน/วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน
  • รับด้วยตนเอง แสดงบัตรประชาชน พร้อมหลักฐานการสมัคร หรือ ใบตอบรับทางอีเมล์
  • รับแทนคนอื่น แสดงบัตรประชาชน พร้อมหลักฐานการสมัคร หรือ ใบตอบรับทางอีเมล์ ของผู้สมัครท่านนั้น
 • กรณีจัดส่ง สามารถสมัครเพื่อเลือกจัดส่งได้ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เท่านั้น

การประกันอุบัติเหตุ

ทางผู้จัดได้ร่วมกับ ซิกน่าประกันภัย ในการให้บริการประกันอุบัติเหตุ โดยผู้เข้าร่วมรายการจะต้องเข้าไปกรอกข้อมูลด้วยตนเองผ่านลิงค์นี้ https://access.amot.in.th/?affiliate=TWpBeE56WXo

ประกันอุบัติเหตุ

หมายเลขสอบถามข้อมูล

 • Line ID: rajdamnern.rsc
 • ศูนย์กีฬาราชดำเนิน 0-2448-1781
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน 0-2891-1610 ต่อ 0, 130, 114, 409
 • โรงเรียนชาตศึกษา 0-2466-2029

มาสมัครสมาชิกศูนย์กีฬาราชดำเนินกันค่า

Posted on Updated on

 

ขอเชิญชวนมาสมัครสมาชิกเพื่อการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ศูนย์กีฬาราชดำเนิน

มีบริการ ฟิตเนส สระว่ายน้ำ โยคะ แอโรบิค เซาว์น่า/สตีม

สนามเทนนิส สนามแบดมินตัน สนามสคว็อช โต๊ะปิงปอง สนามฟุตซอล 

สนามไดร์ฟกอล์ฟ สนามซ้อมพัด สนามซ้อมระเบิดทราย สนามซ้อมชิพ

 

อัตราสมาชิก

 • สมาชิกรายเดือน                                                                         2,000 บาท
 • สมาชิกราย 3 เดือน                                                                    5,000 บาท
 • สมาชิกรายปี                                                                            12,000 บาท
 • สมาชิกรายปีครอบครัว (ผู้ใหญ่2 เด็ก2 อายุไม่ถึง15ปี )     25,000 บาท

สมาชิกข้างบนสามารถใช้บริการฟิตเนส สระน้ำ โยคะ แอโรบิค เซาว์น่า/สตีม

 • สมาชิกทั่วไป ปีละ                                                                        250  บาท
 • สมาชิกลู่วิ่ง ปีละ                                                                           500 บาท

สมาชิกข้างบน ชำระค่าสมาชิกและมาชำระค่าบริการรายครั้งตามกีฬาที่ใช้ค่ะ     

สอบถามเพิ่มเติม โทร 0-2448-1781-2

เราอยู่บนถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก ย่านพุทธมณฑลสาย 2 – สาย 3 https://goo.gl/maps/X3y7y16zShv

ขอขอบคุณทุกท่านที่มาเป็นสมาชิกกับเราค่ะ

 

page

ประกาศยกเลิกงานวิ่ง Rajdamnern Mini Marathon ครั้งที่ 1

Posted on Updated on

📣 ประกาศยกเลิกการจัดงานวิ่ง Rajdamnern Mini Marathon ครั้งที่1

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 และเหตุการณ์ในปัจจุบัน จึงทำให้ทีมงาน Rajdamnern Mini Marathon ครั้งที่1 ไม่สามารถจัดกิจกรรมนี้ต่อไปได้จึงต้องกราบขออภัยเป็นอย่างยิ่ง

ทั้งนี้รายได้จากการสมัครหลังหักค่าใช้จ่ายยังคงไว้ซึ่งวัตถุประสงค์เดิม คือ สนับสนุนการศึกษาและการกีฬาของนักเรียน

โดยนักวิ่งที่สมัครร่วมกิจกรรมทุกท่านจะได้รับ
✔️ เสื้อ
✔️ เหรียญ
✔️ สิทธิพิเศษ สมาชิกลู่วิ่ง1ปี ณ ศูนย์กีฬาราชดำเนิน ( มูลค่า500บาท )

ผู้สมัครวิ่งสามารถส่งชื่อ , ที่อยู่ , เบอร์โทรศัพท์ มาที่ช่องทางดังต่อไปนี้ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 นี้ โดยทีมงานฯ จะทำการจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 31 ต.ค. 2563

• Google Forms : https://forms.gle/dvn9ySu27hpg7GAr6
• Line Official : https://lin.ee/8SkJd9B
• Facebook Page : https://www.facebook.com/RajdamnernSportcomplexx


ทางผู้จัดงานฯ ต้องกราบขออภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น มา ณ โอกาสนี้
❌ขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน❌

คณะผู้จัดงานหวังใจว่าจะได้รับความเข้าใจจากผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน

#RajdamnernMiniMarathonครั้งที่1
#ศูนย์กีฬาราชดำเนิน
#RajdamnernSportComplex
#โทร024481781-2
#วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน
#โรงเรียนชาตศึกษา

สนามฟุตซอลพร้อมให้บริการแล้ววันนี้

Posted on Updated on

ศูนย์กีฬาราชดำเนิน สถานที่ออกกำลังกายครบวงจร เปิดให้บริการ ว่ายน้ำ ฟิตเนส แอโรบิค โยคะ ซาวน์น่า-สตีม แบดมินตัน เทนนิส ปิงปอง สคว็อช ไดร์ฟกอล์ฟ สนามฟุตบอล ลู่วิ่งสนาม และสนามฟุตซอล

สนามฟุตซอลเปิดให้บริการสำหรับทุกคน ในราคาย่อมเยาฟุตซอลน้ำเงิน

 

ตารางโยคะวันเสาร์

Posted on Updated on

ตารางโยคะ วันเสาร์  2562

6 ก.ค. 62 ครูทิพย์ 16.00-17.00 น.

13 ก.ค. 62 ครูหนึ่ง 18.00-19.00 น.

20 ก.ค. 62 ครูทิพย์ 16.00-17.00 น.

27 ก.ค. 62 ครูหนึ่ง 18.00-19.00 น.


3 ส.ค. 62 ครูทิพย์ 16.00-17.00 น.

10 ส.ค. 62 ครูหนึ่ง 18.00-19.00 น.

17 ส.ค. 62 ครูทิพย์ 16.00-17.00 น.

24 ส.ค. 62 ครูหนึ่ง 18.00-19.00 น.

31 ส.ค. 62 ครูทิพย์ 16.00-17.00 น.


7 ก.ย. 62 ครูหนึ่ง 18.00-19.00 น.

14 ก.ย. 62 ครูทิพย์ 16.00-17.00 น.

21 ก.ย. 62 ครูหนึ่ง 18.00-19.00 น.

28 ก.ย. ครูทิพย์ 16.00-17.00 น.

โยคะ_๑๘๑๒๑๓_0006

 

เรียนเทนนิส สอนเทนนิส ฝึกเทนนิส @RajdamnernSportComplex ย่านพุทธมณฑลสาย 2 และ สาย 3

Posted on Updated on

เชิญชวนมาเสริมทักษะเทนนิส กับ ศูนย์กีฬาราชดำเนิน (Rajdamnern Sport Complex)

 

IMG_5056_resize

เรารับสอนเทนนิสทั้งเด็กและผู้ใหญ่ครับ

ขั้นตอนในการสมัครเรียนคือ

 1. ติดต่อครูผู้สอนโดยตรง เพื่อนัดหมายเวลาและค่าใช้จ่าย
 2. เตรียมตัวมาตามนัดหมายเป็นอันจบกระบวนการ

ติดต่อได้ที่อาจารย์ผู้สอนโดยตรง

อาจารย์อภินันท์   โทร. 081-844-8394      – เรียนกลุ่มไม่เกิน 4 คน ราคา 1,600 บาท/ 8 ครั้ง หรือเรียนเดี่ยว สอบถามเพิ่มเติม FB Page: Tennisisfun

IMG_1613

 

อาจารย์มด  โทร.  084-008-2239      –  เรียนกลุ่มไม่เกิน 6  คน ราคา 1,500 บาท10 ชม. ( ไม่รวมค่าสนาม )      – เรียน 1 คน ราคา  4,000  บาท10 ชม. ( ไม่รวมค่าสนาม )     เรียน 2 คอร์ส แถม 5 ชั่วโมง

IMG_1686

 

 

อาจารย์บอล  โทร.  087-977-9301      – เรียนกลุ่มไม่เกิน 3 คน ราคา 3,000 บาท/10 ชม. ( ไม่รวมค่าสนาม )

img_1909

 

 

อาจารย์นพ  โทร. 086-557-6059      – เรียน 1 คน  ราคา 4,000 บาท / 11 ชม.  ( ไม่รวมค่าสนาม ) 

 

เรามีบริการสนามเทนนิสจำนวน 6 คอร์ด สามารถมาใช้บริการได้โดยสมัครสมาชิกทั่วไป ปีละ 200 บาท จากนั้นจ่ายค่าบริการครั้งละ 90 บาทต่อชั่วโมง และ ครั้งละ 150 บาทต่อชั่วโมงถ้าเปิดไฟ

โทรจองคอร์ดวันต่อวันได้ที่ 0-2448-1781-2 ค่ะ

สอนว่ายน้ำที่ศูนย์กีฬาราชดำเนิน RajdamnernSportComplex โทร. 0-2448-1781-2

Posted on Updated on

This slideshow requires JavaScript.

เรียนว่ายน้ำกับครูผู้สอน

ฝึกได้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับการเป็นนักกีฬา

 • คอร์สเรียนว่ายน้ำ

คอร์สละ 10 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง ระยะเวลาเรียนไม่เกิน 3 เดือนต่อคอร์ส

 • คอร์สเด็ก คนละ 2,000   บาท    (กลุ่มละไม่เกิน 4 คน)
 • คอร์สผู้ใหญ่ คนละ 2,200   บาท   (กลุ่มละไม่เกิน 4 คน เรียนรวมกับเด็ก)
 • คอร์สเดี่ยวเด็ก คนละ 3,500    บาท
 • คอร์สเดี่ยวผู้ใหญ่ คนละ 3,700     บาท
 • คอร์สคู่เด็ก คู่ละ   6,000   บาท
 • คอร์สคู่ผู้ใหญ่ คู่ละ   6,500   บาท

 

 • ขั้นตอนการสมัคร

1. นัดหมายเวลาเรียนกับครูผู้สอนโดยตรง

 • ครูฟัก (ญ)       089-146-3955
 • ครูเชษฐ์          086-787-4582
 • ครูเอิร์น           061-549-8744
 • ครูใหญ่           083-887-0032

2. เมื่อนัดหมายแล้วให้ชำระเงินที่ได้ที่ประชาสัมพันธ์ศูนย์กีฬาราชดำเนิน  โทรศัพท์     0-2448-1781-2

 

Website: http://www.rajdamnern.wordpress.com/about

FB fanpage:  RajdamnernSportComplex ศูนย์กีฬาราชดำเนิน

Call: 0-2448-1781-2

RajSportColor

 

 

 

Edu Golf Studio

Posted on Updated on

ติดต่อได้ที่ 02-4481781-2

โปรตุ้ม 083-923-5224

โปรสตางค์ 086-528-6723

Beginner Program  ( มือใหม่ )

การจับกริพ / การ Set up / Basic Swing / Half Swing / Full Swing / Basic Short game

10 ชั่วโมง / 10 ครั้ง

 • เยาวชน   6,500    บาท
 • บุคลทั่วไป    7,000    บาท

20 ชั่วโมง / 20 ครั้ง

 • เยาวชน    12,000   บาท
 • บุคลทั่วไป    13,000   บาท

Family Package ( 2 – 3 คน )

10 ชั่วโมง / 10 ครั้ง     12,000 บาท

Advance Program  ( แก้วง/ปรับวง )

พัฒนา Swing / พัฒนา Short game / เพิ่มระยะ / เพิ่มความแม่นยำ / เทคนิคการเล่นลูกลักษณะต่างๆ / วิเคราะห์วงสวิงด้วย VDO

1 ชั่วโมง / 1 ครั้ง

 • เยาวชน   900   บาท
 • บุคคลทั่วไป  1,000   บาท

5 ชั่วโมง / 5 ครั้ง

 • เยาวชน   4,000   บาท
 • บุคคลทั่วไป  4,500   บาท

10 ครั้ง / 10 ชั่วโมง

 • เยาวชน   7,000   บาท
 • บุคคลทั่วไป  8,000   บาท

เรียนแบดมินตันที่ศูนย์กีฬาราชดำเนิน โทร 0-2448-1781-2

Posted on Updated on

This slideshow requires JavaScript.

สนใจเรียนแบดมินตันที่ศูนย์กีฬาราชดำเนิน ติดต่อโดยตรงที่ผู้สอนได้เลยค่ะ

อาจารย์  วินัย    081-611-7272

 • เรียนสัปดาห์ละ 1 วัน  1,000   บาท/เดือน

 • เรียนสัปดาห์ละ 2 วัน  2,000   บาท/เดือน

 

 • เรียนสัปดาห์ละ 3 วัน  2,500   บาท/เดือน

 

ศูนย์กีฬาราชดำเนินให้บริการสนามแบดมินตัน ทั้งหมด 11 คอร์ด แบ่งเป็น 2 โซน ฝั่งสนามเทนนิส 6 คอร์ด ฝั่งสนามไดร์ฟกอล์ฟ 5 คอร์ด

เราเป็นระบบสมาชิก สมัครสมาชิกทั่วไปปีละ 200 บาท ค่าคอร์ดชั่วโมงละ 100 บาท

โทรจองคอร์ดวันต่อวันได้ที่ 0-2448-1781-2

FB Page: Rajdamnern Sport Complex

แผนที่มาศูนย์กีฬาราชดำเนิน

Map to RSC
แผนที่มายังศูนย์กีฬาราชดำเนิน

 

 

 

ราชดำเนินสปอร์ตคอมเพล็กซ์มีเทรนเนอร์คอยให้คำแนะนำ โทร 0-2448-1781-2

Posted on Updated on

สำหรับผู้ที่รักในการออกกำลังกาย ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่ หรือ เล่นมานานแล้ว เทรนเนอร์เรายินดีให้คำปรึกษา ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์

หากใครต้องการเทรนเป็นการส่วนตัว สามารถติดต่อได้ครับ สมัครสมาชิกรายเดือน/รายปี แล้วจ่ายค่าเทรนคอร์สละ 4,800 บาท 12 ชั่วโมงภายใน 1 เดือน

เรามีบริการอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต้องการเทรน รวมทั้งกระสอบมวยเพื่อเสริมการออกกำลังกายในรูปแบบที่แตกต่าง นอกจากจากนี้ คุณยังสามารถออกกำลังกายด้วยการว่ายน้ำ โยคะ แอโรบิค หรือ นั่งในห้องเซาว์น่า/สตีมเพื่อกระตุ้นระบบหมุนเวียนของเลือดได้อีกด้วย

ฟิตเนส สระน้ำ อุปกรณ์

FB Page: Rajdamnern Sport Complex

โทร 0-2448-1781-2

เราเปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นปิดช่วงปีใหม่และสงกรานต์ครับ